Aktuelt

Våren har kommet, på tide å krype ned i en våt grøft. (T. Langseth)

Klatrefelt i Bø

ERIKSTEIN

Lokalisering
Feltet ligger ca. 9 km fra Bø langs veien på Vreimssida (nordsiden av Bøelva) mot Seljord. Fra Bø tar man enten RV 36 og krysser over hengebrua til Vreimssida etter ca. 6 km og følger fylkesvegen vestover en drøy kilometer, eller man følger denne fra Oterholt.
Parkering og ankomst
Parkering langs veien. Parkeringslomme rett ved et overheng med riss
Type klatring
Klippen er sørvendt og ligger langs veien, dvs. i skogen. Rutene er mellom ca. 15m og 50m, mesteparten sva og riss. Lengst til venstre ligger tre rissruter tett ved veien, deretter ligger rutene ganske spredt mot høyre. XX fri-ruter er etablert. Området er en del brukt som "treningsfelt" for teknisk klatring.
Erikstein har blitt landskjent som et fabelaktig buldreområde. Takket være Klaus Sandvik har det blitt opprette et x-antall buldreproblem.Vanskelighetsgraden ligger fra "mulig" til "helt umulig". Klatrepersonligheter som Marius Morstad har vært her og testet buldreproblemene.

Status bolting / snu-rapellfester
Feltet er er bra sikra. Rapeller fra trær unntatt et par som har rapellfester. Det kan være litt kronglete å gå rundt, og kan kreve rapell/sikring.
ESPEDALEN


Lokalisering
4 Km fra Bø, 5 min. kjøretid eller 20 min. på sykkel.
Parkering og ankomst
Kjør Rv 36 fra Bø mot Seljord, ta til venstre like etter busslomme merket Espedalen og følg grusvei til den innerste gården. Parkering på baksiden av låve. Sti vestover mellom to jorder (ikke gå på dyrket mark!), tydelig sti innover skogen ca. 10 min. Husk betaling for parkering. Kr 20
Type klatring
Feltet består av en S-vendt klippe i skog. Klippen er ca. 100 m. lang mellom 15-35 m høy og med bratthet rundt 90 grader. 15 ruter er etablert. Fjellet har høy kvalitet og byr særlig på horisontale riss, lister og huller. Klippen er også velegnet for buldring, og kan traverseres i nesten hele sin lengde. 
Status bolting / snu-rapellfester
Rutene er boltet eller mix-sikra etter moderne standard og velegnet for støting "på blikk". De fleste rutene går til toppen av klippen. Noen av rutene har doble snufester. Ellers er det greit å rappellere fra trær eller gå rundt i venstre kant av klippen.PORNOCRAGGETAdkomst:
Følg Rv. 359 fra Bø mot Lunde 3,7 km, og ta til høyre ved skilting mot Tveiten. Følg veien 2 km til asfalten slutter og veien deler seg. Ta til høyre inn på Dagstjønnveien (Samme vei som til Choppingsenteret). Herfra er det 1,4 km til du skal parkere. Kjør forbi første gård på høyre side og parker ca 100 meter etter, på høyre side av veien. Gå tilbake til gården og forbi låven på venstre side på traktorvei. Følg traktorveien som går til høyre oppover lia. Det er merka med røde bånd hele veien til Pornocragget våren 2007. Følg disse for at vi skal få en tydelig sti. Når båndene er borte, er forhåpentligvis stien lett å følge.

Spesielle hensyn:
Adkomsten til Pornocragget er ny. Dette er fordi en av grunneierne som hadde forbindelse til den gamle adkomsten så seg lei av alle klatrerne som, i følge han, ikke oppførte seg. Smil og gå rolig forbi hus og parker sånn at enn ikke står i veien for noen. Dette må ikke skje igjen!


Type klatring
Flott pumpende overhengsklatring. Fjellkvaliteten er litt porøs og det er enkelte krystaller som eter finger tupper til frokost. Derfor er også friksjonen maks. Enkelte av ruterne er litt stivt gradert, hvis du ikke er vant med overhengende klatring!
Etter regnvær drypper det i noen av ruterne.
Potensiale
På selve craget er det lite ledig plass for mye ruter, men videre oppover i dalen er potensialet for flere boltede svaruter. Går du ennå et stykke kommer du til en traktorvei. Følg denne i 50 meter så har du et muligt felt med noen naturlige, eventuelt boltede linjer.
Status bolting / snu-rapellfester
Alle rutene er boltet etter mars 1996. Toppankerne er boltene er av stokstad- kvalitet.UVDALLokalisering
Fra Bø følges veien mot Lunde. Ta av til høyre mot Tveiten og følg veien til Uvdalstjernet, ca. 5 km. En snau halvtime med sykkel fra Bø.

Parkering og ankomst
Parker ved utløpet av Uvdalstjernet (bru og veikryss). Gå ca. 50 m langs veien til høyre, følg deretter sti til høyre oppover i lia ca. 250 m. Ved parkering; vis hensyn til annen utfart ved Uvdalstjernet. Den brukes som badeplass.
Uvdalsfeltet deles inn i fem sektorer fra venstre mot høyre:
Type klatring
Uvdalsfeltet deles inn i fem sektorer fra venstre mot høyre:

- Storesvaet
- Mellomveggen
- Veslesvaet
- Pinakkelen
- Brattveggen
I tillegg går det noen rissruter i skrentene ned mot veien.

Rutene er mellom 15-50 meter. Klatringa er mangfoldig, fra sva til overheng, men mesteparten er vertikalt. Fjellet er granitt av flott kvalitet, noe som gir mye listeklatring. Man kan støte på noe løst fjell, og løsgods på toppen av klippen krever varsomhet hvis det er folk under.


Status bolting / snu-rapellfester
Etter Reboltingi 91/92 er de fleste hånddrilla boltene skiftet ut og rutene er bra sikret. Endel ruter er mix-sikret, og et mindretall er naturlig sikret. De fleste rutene har rappeller fra trær, men noen har borra snufester.